ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Floroskopisiz retrograt intrarenal cerrahi tekniği böbrek taşı tedavisinde güvenli ve uygulanabilir bir yöntemdir
1 Department of Urology, Sakarya University School of Medicine, Sakarya, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 309-312
DOI: 10.5152/tud.2017.24638
Anahtar Kelimeler: Fleksible üreterorenoskopi; floroskopi; nefrolitiazis
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı floroskopisiz teknikle retrograt intrarenal cerrahi (RIRC) uygulanan hastaların sonuçlarını sunmak ve bu tekniğin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmektir.

 

Gereç ve yöntemler: Ocak 2013 ile Temmuz 2015 yılları arasında böbrek taşı nedeniyle floroskopisiz teknik ile RIRC uygulanan 93 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. RIRC tekniğimiz sırasıyla semi-rijit üreterorenoskop ile üreterlerin değerlendirilmesi, üreterorenoskop içinden kılavuz telin gönderilmesi, bu telin üzerinden çalışma kılıfının semi rijit üreteroskopla gözlemlenerek gönderilmesi, fleksible üreteroskopun çalışma kılıfının içinden yerleştirilmesi, holmium laserle taşların parçalanması, semi-rijit üreteroskop ile üreterin tekrar gözlemlenmesi ve semi-rijt üreteroskop içinden double J stent yerleştirilmesinden oluşmaktaydı. Düşük doz bilgisayarlı tomografi postoperatif 1. ayda tüm hastalara uygulandı ve sonuçlar taşsızlık (hiç fragmanın olmaması), klinik olarak önemsiz rezidü fragman (KÖRF) (≤4 mm) ve rezidü taş olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışma grubu ortalama hasta yaşı 47,8±14 yıl olan 62 (%66,6) erkek ve 31 (%33,3) kadın hastadan oluşmaktaydı. Ortalama taş boyutu 4,7±5 (7-32) mm, medyan operasyon zamanı 72 (30-125) dakikaydı. Altmış beş (%69,9) hastada taşsızlık, 13 (%13,9) hastada KÖRF ve 15 (%16,1) hastada rezidü taş tespit edildi. Beş (%5,37) hastada hematüri ve ateşi içeren minor komplikasyon görüldü. Herhangi bir major komplikasyon görülmedi.

 

Sonuç: Böbrek taşı tedavisinde floroskopisiz teknik etkili ve güvenli bir yöntemdir. Buna ek olarak floroskopisiz teknik cerrahi radyasyonun olumsuz etkilerinde koruyabilir.

 

Cite this article as: Çimen Hİ, Halis F, Sağlam HS, Gökçe A. Flouroscopy-free technique is safe and feasible in retrograde intrarenal surgery for renal stones. Turk J Urol 2017; 43: 309-12

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018