ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Böbrek taşlarında retrograd intrarenal cerrahi - 2. bölüm
1 Department of Urology, Selçuk University School of Medicine, Konya, Turkey  
2 Department of Urology, Katholieke Universiteit Leuven School of Medicine, Leuven, Belgium  
Turk J Urol 2017; 43: 252-260
DOI: 10.5152/tud.2017.22697
Anahtar Kelimeler: Fleksibl üreterorenoskopi; böbrek taşı; lazer litotripsi; retrograd intrarenal cerrahi; üreteral akses kılıfı.
Özet

Retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) üriner sistem taş hastalığının tedavisinde etkili ve güvenli bir seçenek olmuştur. Fleksibl üreterorenoskoplar ve yardımcı ekipmandaki son gelişmeler ve yenilikler bu prosedürün artan başarı oranları ile daha kolay ve etkin yapılabilmesine olanak sağlamıştır. RİRC 2 cm’den küçük taşı olan, daha önce ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin başarısız olduğu, infundibüler stenozu, renoüreteral malformasyonu, iskelet-kas sistemi deformitesi, kanama diyatezi olan ve obez hastalarda primer tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir. RİRC ile ilgili bu detaylı derlemenin ikinci bölümünde taş kompozisyonunun başarı oranına etkisi, preoperatif taşsızlık oranının değerlendirilmesi, tedavi maliyeti, RİRC eğitimi, operasyon sırasında floroskopi kullanımı, RİRC’in çeşitli taş tiplerinde ve özel hasta gruplarındaki rolü ve de kombine tedavi yöntemlerinde RİRC’in yeri güncel literatür bilgisi ile tartışılmıştır.

 

Cite this article as: Kılıç Ö, Akand M, Van Cleynenbreugel B. Retrograde intrarenal surgery for renal stones - Part 2. Turk J Urol 2017; 43: 252-60

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018