ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Adolesan varikosel tedavisi ve gelecekte fertilite potansiyeli: güncelleme
1 Department of Urology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 241-246
DOI: 10.5152/tud.2017.01033
Anahtar Kelimeler: Adolesan; fertilite; mikrocerrahi; paternite; varikosel
Özet

Varikosel ilerleyici bir hastalıktır ve varikosele bağlı testiküler hipotrofi insidensi puberte ile birlikte artmaktadır. Bu derlemede adolesan varikoselin güncel tedavisi ve paterniteyle birlikte fertilite potansiyeli irdelenmektedir. Adolesan varikoselde güncel tedavi endikasyonu etkilenen testiste %20 hacim kaybı ve pubertal dönemde bozulmuş sperm parametreleri varlığıdır. Varikoselde en iyi tedavi yöntemi varikoseli tamamen düzeltmesi yanında çok düşük komplikasyon oranlarına sahip olmalıdır. Mikrocerrahi varikoselektomi konvansiyonel yöntemlere göre en az komplikasyon oranına sahiptir. Bu derlemede ayrıca varikosel tedavisi uygulanan, paternite oranlarını bildiren ve kontrol grubuna sahip 2 çalışmanın meta-analiz sonuçları verilmektedir. Mikrocerrahi varikoselektomi uygulanan çocuklar kontrol grubuna göre 2,42 kat artmış paternite oranına sahiptir. (p değeri: 0,000). Varikosele sahip adolesan ve aileleri bu bulgular ışığında değerlendirilmelidir.

 

Cite this article as: Çayan S, Bozlu M, Akbay E. Update on the novel management and future paternity situation in adolescents with varicocele. Turk J Urol 2017; 43: 241-6

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018