ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Bilateral leiomyomatöz stroma içeren renal hücreli karsinom: Senkronize tanı konulan ve basamaklı cerrahi tedavi uygulanan nadir bir durum
1 Department of Urology, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Patology, Acıbadem University, İstanbul, Turkey  
3 Department of Urology, Koç University, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol ; : -
DOI: 10.5152/tud.2017.68639
Anahtar Kelimeler: Renal hücreli karsinom, nefron koruyucu cerrahi, parsiyel nefrektomi, leiyomyomatöz stroma
Özet

Renal hücreli karsinoma, erişkin çağı tümörlerinin % 3'ünü, böbrek tümörlerinin de % 95'ini oluşturmaktadır. Leiyomyomatöz stroma içeren renal hücreli karsinoma (RHKLS), güncel literatür verilerine göre oldukça nadir görülen histopatolojik bir tiptir. Biz bu çalışma ile ardışık nefron koruyucu cerrahi ile tedavi edilen ve histopatolojik tanısı RHKLS olarak konulmuş, insidental saptanmış, senkronize bilateral böbrek tümörü olan 31 yaşında bir erkek hasta sunuyoruz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 16.08.2017