ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Anahtar Kelime İndex
5-alfa redüktaz inhibitörleri; aktif izlem; prostat kanseri 132
Amplatz; infundibüler çap; nephrostomy; PNL; retrograd piyelogram 138
Anorektal malformasyon; epididimoorşit; hipospadiyas; üretra darlığı; idrar yolu enfeksiyonu 162
Azoospermi; kriptozoospermi; infertilite 109
Cinsel gelişim bozukluğu; laparoskopik orşiyopeksi; Mülleriyen kalıntı; persistan Mülleriyen kanal sendromu 166
Disseksiyon; lenf; nodu; perineal; prostatektomi; robotik 114
Fokal terapi; füzyon biyopsi; multiparametrik MRG; prostat kanseri 93
Human herpes virus tip-8; Kaposi Sarkomu; Skrotal Kaposi 182
İmmünohistokimya; leyomiyosarkom; testis 178
İnfertilite; bilgi düzeyi; üniversite öğrencileri 153
Kardiyovasküler sistem; hipogonadizm; fosfolipaz A2 103
Komplikasyon; kutanöz; fistül; radyasyon; mesane; servikal; neoplazm 185
Kriyoablasyon; perfüzyon; renal hücreli karsinoma; darlık; üreter 142
Mesane kanseri; nötrofil lenfosit oranı; evre yükselmesi 119
Mesane kanseri; sitokrom; gen; glutatyon; polimorfizm 125
Perkütan nefrolitotomi; taş; ürolithiazis 148
Prostat; böbrek nakli; TUIP; TURP 172
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018