ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Anahtar Kelime İndex
Adolesan; fertilite; mikrocerrahi; paternite; varikosel 241
Antenatal 361
Asiner; adenokarsinom; duktal; XMRV. 268
Ateroskleroz; diabetes mellitus; erektil disfonksiyon; hipogonadizm 247
Azoospermi; DiGeorge sendromu; fenotipik değişkenlik 390
Boari flep; laparoskopik; üreter 313
Cinsiyet değişim cerrahisi; falloplasti; penil rekonstrüktif cerrahi; cerrahi flap. 229
çocuk piyeloplasti 355
Dev hidronefroz 337
Erkek infertilitesi; semen analizi; sperm; strain elastografi. 261
Fleksibl üreterorenoskopi; böbrek taşı; lazer litotripsi; retrograd intrarenal cerrahi; üreteral akses kılıfı. 252
Fleksible üreterorenoskopi; floroskopi; nefrolitiazis 309
Fournier kangreni; negatif basınçlı terapi; deri grefti 366
gemsitabin 273
Hepatolitiyazis; intrabiliyer taş çıkartılması; perkütan nefrolitotomi; ultra-mini perkütan hepatolitotomi 371
hidronefroz 361
Hipotermi 330
Hücre temelli tedavi 345
idame tedavi 273
idrar kökenli hücre 345
İnflamasyon; nötrofil lökosit oranı; platelet lenfosit oranı; üretral darlık 325
insan idrarı 345
Kanser; paraoxonaz 1; polimorfizm; prostat. 279
Komplikasyon; laparoskopi 319
kök hücre 345
Labirent şeklinde damarsal kanallar; nadir böbrek tümörü; renal anjiyomiyoadenomatöz tümör 378
Lezyon volümü; manyetik rezonans görüntüleme; prostat kanseri. 237
Mesane kanseri 273
Mesane; granüler hücreli tümör; üriner sistem 383
metastaz 273
nefrektomi 337355
nefrektomi; transperitoneal 319
nüretroplastisi; bukkal mukoza grefti; 350
Ogmentasyo 350
Ogmentasyon ileosistoplasti 355
Örnek uzunluğu; prostat biyopsisi; prostat kanseri; prostat hacmi; transrektal ultrasonografi 297
parsiyel nefrektomi 330
pediatrik robotik cerrahi 355
pelvi-ureteral bileşek obstrüksiyonu 337
piyeloplasti 337
Postoperatif ağrı; retrograd intrarenal cerrahi; ilişkili faktörler 303
Prostat hiperplazisi; tarama; sistemik inflamasyon. 284
Prostat kanseri; prostat spesifik antijen; radikal prostatektomi; testosteron; transrektal prostat biyopsisi 289
renal cerrahi 330
renografi 361
termo-elektrik sistem 330
ultrasonografi 361
üreteral reimplantasyon 355
üretroplasti 350
üretroplasti başarısızlığı 350
ürotelial hücre 345
Yabancı cisim; nefroskop; tek port 386
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018