ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi metodu kullanılarak Türk toplumunda mesane kanserli hastalarda CYP1A1 ve GSTP1 gen polimorfizmlerinin belirlenmesi
(Turk J Urol 2018; 44: 125-131)
DOI: 10.5152/tud.2018.23571
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018