ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Üreter taşı tedavisinde geniş çaplı üreteroskobun ilerletilmesini kolaylaştırmada silodosin ve tadalafilin güvenlilik ve etkinliği: Bir prospektif randomize çalışma
(Turk J Urol 2017; 43: 484-489)
DOI: 10.5152/tud.2017.83548
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018