ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Editörden
Endoscopic management of patients with complicated vesicoureteral reflux
(Turk J Urol 2010; 36: 270-274)
Özgün Araştırma
Şanlıurfa’da idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda antibiyotik hassasiyeti ve direnci
(Turk J Urol 2013; 39: 106-110)
DOI: 10.5152/tud.2013.022
İdrar yolu enfeksiyonu olan çocuk hastalarda bakteri izolatları, antimikrobiyal duyarlılık kalıpları
(Turk J Urol 2018; 44: 62-69)
DOI: 10.5152/tud.2017.33678
Hipospadiyas onarımının uzun süreli takibi-epididimoorşit ile gelen erişkinlerde üretra darlığının dışlanması gerekir
(Turk J Urol 2018; 44: 162-165)
DOI: 10.5152/tud.2018.87947
Üriner sistem enfeksiyonu olan çocuklarda renal skarın biyobelirteçleri olarak üriner matriks metalloproteinaz -9 ve metalloproteinaz-1 doku inhibitörü
(Turk J Urol 2017; 43: 536-542)
DOI: 10.5152/tud.2017.06337
Genel Üroloji
BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN RENKLİ DOPPLER ÜROSONOGRAFİ İLE SAPTANMASI
(Turk J Urol 2005; 31: 423-426)
Üroonkoloji
Transrektal prostat biyopsisi için antibiyotik profilaksisinde 5 günlük siprofloksasin ile tek doz levofloksasin tedavisinin karşılaştırılması
(Turk J Urol 2009; 35: 82-86)
Çocuk Ürolojisi
PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA MESANE FONKSİYON BOZUKLUĞU, VEZİKOÜRETERAL REFLÜ VE ÜRİNER ENFEKSİYON İLİŞKİSİ
(Turk J Urol 2003; 29: 309-316)
ÇOCUKLARDA PRİMER VEZİKOÜRETERAL REFLÜNÜN TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK SUBÜRETERAL POLYDİMETHYLSİLOXANE ENJEKSİYONU
(Turk J Urol 2003; 29: 436-441)
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ ORANI
(Turk J Urol 2005; 31: 82-84)
PRİMER VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE KALSİYUM HİDROKSİLAPATİT İLE ENDOSKOPİK SUBÜRETERAL ENJEKSİYON TEDAVİSİ
(Turk J Urol 2005; 31: 377-381)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018