ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Editörden
Tıkayıcı olmayan nefrolitiazis hastalarında üreterik jet akımların Doppler özellikleri: Pelvik odaktan üreterovezikal sfinktere peristaltik aktivitenin disfonksiyonel ilerleme mekanizması
(Turk J Urol 2010; 36: 280-285)
Doppler ultrasonografi ve rezistif indeksin iyi huylu prostat büyümesinin tanı ve tedavisindeki rolü
(Turk J Urol 2010; 36: 292-297)
Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonuyla birlikteliği olan trifid pelvis olgusu
(Turk J Urol 2011; 37: 272-274)
Manuel kompresyon sırasında Doppler ultrasonografi ile üreterik jet akım değerlendirmesi
(Turk J Urol 2011; 37: 341-349)
DOI: 10.5152/tud.2011.066
Olgu Sunumu
Spontan renal pelvis yırtılması tanısında gri skala ve renkli Doppler ultrasonografinin önemi: olgu sunumu
(Turk J Urol 2010; 36: 434-437)
Derleme
Transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: current approach
(Turk J Urol 2010; 36: 25-32)
Antenatal hidronefrozlu bebeklerde tanısal değerlendirme
(Turk J Urol 2011; 37: 47-53)
Özgün Araştırma
Atrofik ve hidronefrotik böbreklerde transperitoneal laparoskopik nefrektomi sonuçlarının karşılaştırılması
(Turk J Urol 2015; 41: 181-184)
DOI: 10.5152/tud.2015.97523
Tokat ilinde üriner sistem taş hastalığı prevalansı
(Turk J Urol 2010; 36: 81-86)
The relationship between microscopic hematuria and bladder cancer: are currently available diagnostic methods reliable?
(Turk J Urol 2010; 36: 103-107)
Urological assessment results of cases of an undescended testis, pre-diagnosed by pediatricians
(Turk J Urol 2012; 38: 88-90)
DOI: 10.5152/tud.2012.020
İdiyopatik retroperitoneal fibrozisin cerrahi tedavisinde laparoskopik üreterolizis: ilk sonuçlar
(Turk J Urol 2010; 36: 350-355)
Transrektal ultrasonografi eşliğinde 12 kor prostat biyopsisi komplikasyonları: 2049 hasta ile tek merkez deneyimi
(Turk J Urol 2013; 39: 6-11)
DOI: 10.5152/tud.2013.002
Rastlantısal böbrek hücreli karsinomların tespitinde ultrasonografinin önemi
(Turk J Urol 2009; 35: 281-285)
Fetal urinom ve prenatal hidronefroz: renal fonksiyonlar nasıl etkileniyor?
(Turk J Urol 2013; 39: 96-100)
DOI: 10.5152/tud.2013.016
Penil doppler ultrasonografi sonrası gelişen priapizmin uluslararası erektil fonksiyon indeks skoru ve ereksiyon sertlik derecesi skoru seviyeleri ile ilişkisi var mı?
(Turk J Urol 2017; 43: 439-443)
DOI: 10.5152/tud.2017.59852
Semirijit üreteroskopi sonrası gelişen hidronefrozun değerlendirilmesi:
(Turk J Urol 2017; 43: 171-175)
DOI: 10.5152/tud.2017.80106
Daha uzun örnekler biyopside daha fazla prostat kanseri saptanmasına yol açmıyor: Literatürdeki kesme değerlerine karşı geniş bir kohort çalışması
(Turk J Urol 2017; 43: 297-302)
DOI: 10.5152/tud.2017.03743
Dev hidronefroz: bir realite!
(Turk J Urol 2017; 43: 337-344)
DOI: 10.5152/tud.2017.78379
Antenatal hidronefrozlarda ameliyat kararında etkili belirleyiciler: ileriye dönük çok değişkenli analiz
(Turk J Urol 2017; 43: 361-365)
DOI: 10.5152/tud.2017.81568
Genel Üroloji
Üriner sistem taşlarının tanısında MR görüntülemenin rolü
(Turk J Urol 2009; 35: 131-138)
Androloji
YAŞIN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU TANI YÖNTEMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE YENİ BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ
(Turk J Urol 2001; 27: 437-441)
RİSK FAKTÖRLÜ EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARINDA DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
(Turk J Urol 2005; 31: 202-206)
Üroonkoloji
Transrektal prostat biyopsisi için antibiyotik profilaksisinde 5 günlük siprofloksasin ile tek doz levofloksasin tedavisinin karşılaştırılması
(Turk J Urol 2009; 35: 82-86)
Diğer
KISANTOGRANÜLOMATÖZ PİYELONEFRİTİN DİFFÜZ BİÇİMİNDE ULTRASON (US) VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) BULGULARI
(Turk J Urol 2001; 27: 459-464)
BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNDE ALFUZOSİNİN DİNAMİK KOMPONENT ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN TRANSREKTAL DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(Turk J Urol 2001; 27: 345-349)
BÖBREK KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ UYGULANABİLİR BİR YÖNTEM MİDİR?
(Turk J Urol 2003; 29: 146-153)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018