ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Editörden
Laparoskopik nefrektomi deneyimi üzerine uzmanlık sonrası laparoskopi eğitim programının etkileri: Kısa bir rapor
(Turk J Urol 2010; 36: 238-242)
Laparo-endoskopik tek taraflı nefrektomi: İlk deneyim
(Turk J Urol 2010; 36: 243-247)
Robotik parsiyel nefrektomide R.E.N.A.L. nefrometri skorunun prediktif değeri
(Turk J Urol 2011; 37: 81-85)
Metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde tirozin kinaz inhibitörleri: Ürologlar ne bilmelidir?
(Turk J Urol 2011; 37: 91-98)
Basit nefrektomiden 25 yıl sonra üreteral güdükten gelişen ürotelyal tümör
(Turk J Urol 2011; 37: 364-365)
DOI: 10.5152/tud.2011.069
Olgu Sunumu
BÖBREK TOPLAYICI TÜBÜL (BELLİNİ) KANSERİ: OLGU SUNUMU
(Turk J Urol 2005; 31: 138-141)
BÖBREĞİN TOPLAYICI KANAL KANSERİ: İKİ OLGU SUNUMU
(Turk J Urol 2005; 31: 280-283)
Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi
(Turk J Urol 2010; 36: 95-96)
Eş zamanlı feokromasitoma ve renal hücreli karsinom saptanan bir olguda robotik sağ adrenalektomi ve sıfır iskemi sol parsiyel nefrektomi
(Turk J Urol 2015; 41: 159-163)
DOI: 10.5152/tud.2015.21298
Spontan renokolik fistül ile birlikte bir Ksantogranulomatöz piyelonefrit vakası
(Turk J Urol 2013; 39: 122-125)
DOI: 10.5152/tud.2013.026
Bilateral leiomyomatöz stroma içeren renal hücreli karsinom: Senkronize tanı konulan ve basamaklı cerrahi tedavi uygulanan nadir bir durum
(Turk J Urol 2017; 43: 566-570)
DOI: 10.5152/tud.2017.68639
Özgün Araştırma
Atrofik ve hidronefrotik böbreklerde transperitoneal laparoskopik nefrektomi sonuçlarının karşılaştırılması
(Turk J Urol 2015; 41: 181-184)
DOI: 10.5152/tud.2015.97523
Laparoskopik retroperitoneal parsiyel nefrektomi deneyimlerimiz ve erken dönem sonuçlarımız
(Turk J Urol 2010; 36: 7-12)
Laparoskopik donör nefrektomi: Erken dönem sonuçlarımız
(Turk J Urol 2010; 36: 61-66)
Retroperitoneoscopic nephrectomy has better perioperative outcomes than transperitoneal laparoscopic nephrectomy in obese patients
(Turk J Urol 2012; 38: 80-87)
DOI: 10.5152/tud.2012.019
Böbrek hücreli kanser nedeniyle radikal nefrektomi yapılan hastalarda preoperatif görüntüleme ve postoperatif patoloji bulgularının sağkalım tahminindeki önemi
(Turk J Urol 2015; 41: 1-6)
DOI: 10.5152/tud.2015.78800
Üreteral stent kullanılmadan gerçekleştirilen robotik yardımlı parsiyel nefrektomi: Türkiye'den tek merkez deneyimi
(Turk J Urol 2016; 42: 1-6)
DOI: 10.5152/tud.2016.36786
Renal kitle nedeniyle opere edilen olgularda yaş faktörünün histopatoloji ile ilişkisi
(Turk J Urol 2015; 41: 57-60)
DOI: 10.5152/tud.2015.54521
Küçük böbrek kitlelerinin yönetiminde parsiyel ve radikal nefrektomi uygulama eğilimleri
(Turk J Urol 2017; 43: 42-47)
DOI: 10.5152/tud.2016.33667
İskemili ve iskemisiz robotik parsiyel nefrektominin renal fonksiyonlar üzerine etkisi: Otuz dört vakalık deneyim
(Turk J Urol 2016; 42: 272-277)
DOI: 10.5152/tud.2016.67790
El yardımlı laparoskopik donör nefrektomi: İlk 40 vaka
(Turk J Urol 2009; 35: 329-334)
Üst üriner sistem obstrüksiyonlarında perkütan nefrostomi öncesi ve sonrası biyokimyasal verilerin böbrek sintigrafi verileri ile fonksiyonel rezerv açısından karşılaştırılması
(Turk J Urol 2009; 35: 355-360)
Laparoskopik donör nefrektomi deneyimlerimiz; komplikasyonlarımız ve yönetimi
(Turk J Urol 2017; 43: 93-97)
DOI: 10.5152/tud.2016.44711
Laparoskopik transperitoneal ve retroperitoneal basit nefrektomi: Etiyolojik faktörlerin cerrahi tedavi sonuçları üzerine etkisi
(Turk J Urol 2017; 43: 319-324)
DOI: 10.5152/tud.2017.21855
Yeni bir renal hipotermi sisteminin deneysel köpek modelinde ön fizibilite çalışması
(Turk J Urol 2017; 43: 330-336)
DOI: 10.5152/tud.2017.26878
Dev hidronefroz: bir realite!
(Turk J Urol 2017; 43: 337-344)
DOI: 10.5152/tud.2017.78379
Çocuklarda robot yardımlı laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz: Türkiye’deki ilk vaka serisi
(Turk J Urol 2017; 43: 355-360)
DOI: 10.5152/tud.2017.88303
Yemen’de canlı akraba donörlerde açık nefrektominin cerrahi komplikasyonları: prospektif bir çalışma
(Turk J Urol 2017; 43: 549-552)
DOI: 10.5152/tud.2017.25738
Üroonkoloji
BÖBREK TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ SIRASINDA GÖRÜLEN İNTRAOPERATİF ORGAN YARALANMALARI
(Turk J Urol 2005; 31: 324-328)
Küçük böbrek tümörlerinde nefron koruyucu tedaviler: Cerrahi ve ablatif yöntemler
(Turk J Urol 2009; 35: 87-95)
Davetli Derleme
Soliter böbrekte robotik parsiyel nefrektomi uygun bir yaklaşım mı?
(Turk J Urol 2016; 42: 127-129)
DOI: 10.5152/tud.2016.69851
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018