ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Editörden
Primer ve nüks hipospadiyas olgularında tübülarize insize plak üretroplastisi sonuçlarımız
(Turk J Urol 2011; 37: 136-141)
Ön ve arka üretra darlıklarında üretroplasti: 14 yıllık deneyimimiz
(Turk J Urol 2011; 37: 142-146)
Olgu Sunumu
Üretroplasti sonrası gelişen üretral kıllar için diyot lazer epilasyon
(Turk J Urol 2012; 38: 173-175)
DOI: 10.5152/tud.2012.037
Derleme
HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE ÜRETRAL PLAĞIN ÖNEMİ VE TÜBÜLARİZE İNSİZE PLAK ÜRETROPLASTİSİ (TİPU)
(Turk J Urol 2005; 31: 370-376)
Özgün Araştırma
Ogmentasyon üretroplastisinde kullanılan bukkal mukozal greftlerin ağız içi komplikasyonlarının değerlendirilmesi
(Turk J Urol 2014; 40: 156-160)
DOI: 10.5152/tud.2014.46343
Tek ve çift yanak bukkal mukoza alımının ağız içi morbidite yönünden karşılaştırılması
(Turk J Urol 2013; 39: 43-47)
DOI: 10.5152/tud.2013.009
Ön üretra darlığının tanısına karar vermede yeni bir yöntem: Metilen mavisi boyasının kullanılması
(Turk J Urol 2017; 43: 502-506)
DOI: 10.5152/tud.2017.72368
Bulber üretra darlığı için bukkal mukoza greftinin alınma yeri sonucu etkiler mi? Ventral, dorsolateral ve dorsal bukkal mukoza greftiyle gerçekleştirilen ogmentasyon üretroplastilerinin karşılaştırmalı analizi
(Turk J Urol 2017; 43: 350-354)
DOI: 10.5152/tud.2017.30771
Çocuklarda robot yardımlı laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz: Türkiye’deki ilk vaka serisi
(Turk J Urol 2017; 43: 355-360)
DOI: 10.5152/tud.2017.88303
Çocuk Ürolojisi
ÇOCUKLARDA TRAVMA SONRASI GELİŞEN POSTERİYOR ÜRETRA DARLIKLARININ TRANSPUBİK YOLLA ONARIMI: ALTI OLGUNUN ANALİZİ
(Turk J Urol 2001; 27: 323-327)
Deneysel
KÖPEK ÜRETRASINDA KULLANILABİLECEK BİR PROTEZ OLARAK RİNGLİ POLİTETRAFLUOROETİLEN TÜP GREFT: DENEYSEL ÖNÇALIŞMA
(Turk J Urol 2003; 29: 241-244)
Diğer
UZUN ANTERİOR ÜRETRAL DARLIKLARIN ONARIMINDA PENİL SİRKÜLER FASİYOKUTANÖZ FLEP
(Turk J Urol 2001; 27: 487-491)
POSTERİYOR ÜRETRA DARLIKLARINDA REKONSTRÜKTİF CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
(Turk J Urol 2002; 28: 95-98)
SÜNNETLİ ERİŞKİN HİPOSPADİYAS OLGULARINDA DORSAL PENİL DERİDEN ONLAY VE ONLAY TÜP, ONLAY ADA FLEP İLE URETRAL ONARIM
(Turk J Urol 2002; 28: 105-110)
Davetli Derleme
Bulbar darlıklara yaklaşım: Hangi teknik ve ne zaman?
(Turk J Urol 2016; 42: 53-59)
DOI: 10.5152/tud.2016.12989
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018