ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Editörden
Robotik parsiyel nefrektomide R.E.N.A.L. nefrometri skorunun prediktif değeri
(Turk J Urol 2011; 37: 81-85)
Olgu Sunumu
Eş zamanlı feokromasitoma ve renal hücreli karsinom saptanan bir olguda robotik sağ adrenalektomi ve sıfır iskemi sol parsiyel nefrektomi
(Turk J Urol 2015; 41: 159-163)
DOI: 10.5152/tud.2015.21298
Böbrek kist hidatikli hastada nefrektomi sonrasında gelişen tekrarlayıcı pankreatik fistül
(Turk J Urol 2013; 39: 64-67)
DOI: 10.5152/tud.2013.014
Manyetik rezonans görüntülemede böbrek pelvisi neoplazisini taklit eden yabancı cisim
(Turk J Urol 2018; 44: 82-86)
DOI: 10.5152/tud.2017.67366
Bilateral leiomyomatöz stroma içeren renal hücreli karsinom: Senkronize tanı konulan ve basamaklı cerrahi tedavi uygulanan nadir bir durum
(Turk J Urol 2017; 43: 566-570)
DOI: 10.5152/tud.2017.68639
Özgün Araştırma
Laparoskopik retroperitoneal parsiyel nefrektomi deneyimlerimiz ve erken dönem sonuçlarımız
(Turk J Urol 2010; 36: 7-12)
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çalışan ürologların böbrek taşlarına yaklaşımı: anket çalışması
(Turk J Urol 2012; 38: 190-194)
DOI: 10.5152/tud.2012.040
Böbrek taşlarının tedavisinde cerrahi tekniklerin etkinliği ve rezidü taş oranını etkileyen faktörler
(Turk J Urol 2014; 40: 144-149)
DOI: 10.5152/tud.2014.40360
Fleksibl üreterorenoskopi sonuçları: 279 vaka
(Turk J Urol 2015; 41: 113-118)
DOI: 10.5152/tud.2015.81488
Üreteral stent kullanılmadan gerçekleştirilen robotik yardımlı parsiyel nefrektomi: Türkiye'den tek merkez deneyimi
(Turk J Urol 2016; 42: 1-6)
DOI: 10.5152/tud.2016.36786
İki santimetreden büyük böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi ve retrograd intrarenal cerrahinin karşılaştırılması
(Turk J Urol 2015; 41: 73-77)
DOI: 10.5152/tud.2015.97957
Küçük böbrek kitlelerinin yönetiminde parsiyel ve radikal nefrektomi uygulama eğilimleri
(Turk J Urol 2017; 43: 42-47)
DOI: 10.5152/tud.2016.33667
Çapı 2-3 cm arasında böbrek pelvis taşları için tek ve iki seansta bükülebilir üreteroskopi: Taşın büyüklük veya sertliği uygulanan seans sayısında rol oynar mı?
(Turk J Urol 2017; 43: 158-161)
DOI: 10.5152/tud.2017.61257
İskemili ve iskemisiz robotik parsiyel nefrektominin renal fonksiyonlar üzerine etkisi: Otuz dört vakalık deneyim
(Turk J Urol 2016; 42: 272-277)
DOI: 10.5152/tud.2016.67790
Böbrek taşlarında retrograt intrarenal cerrahi sonrası ağrıyla ilişkili faktörler
(Turk J Urol 2017; 43: 303-308)
DOI: 10.5152/tud.2017.58997
Yeni bir renal hipotermi sisteminin deneysel köpek modelinde ön fizibilite çalışması
(Turk J Urol 2017; 43: 330-336)
DOI: 10.5152/tud.2017.26878
Davetli Derleme
Böbrek taşlarında retrograt intrarenal cerrahi - 1. Bölüm
(Turk J Urol 2017; 43: 112-121)
DOI: 10.5152/tud.2017.03708
Soliter böbrekte robotik parsiyel nefrektomi uygun bir yaklaşım mı?
(Turk J Urol 2016; 42: 127-129)
DOI: 10.5152/tud.2016.69851
Böbrek taşlarında retrograd intrarenal cerrahi - 2. bölüm
(Turk J Urol 2017; 43: 252-260)
DOI: 10.5152/tud.2017.22697
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018