ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Editörden
İnternet sitelerindeki ürolojik hastalıklar hakkındaki bilgilerin değerlendirilmesi: Varikosel üzerine pilot bir çalışma
(Turk J Urol 2011; 37: 321-325)
DOI: 10.5152/tud.2011.053
Olgu Sunumu
İki taraflı sürrenal metastazlı renal hücreli karsinom olgusu
(Turk J Urol 2011; 37: 67-70)
İlk metastaz yeri olarak mandibula tutulumu olan prostat kanseri olgusu
(Turk J Urol 2015; 41: 149-151)
DOI: 10.5152/tud.2015.36043
Bir kütanöz nodüler lezyon olarak ortaya çıkan farklılaşmamış metastatik renal hücreli karsinom
(Turk J Urol 2015; 41: 228-230)
DOI: 10.5152/tud.2015.53254
Pankreas adenokarsinomundan böbreğe metastaz: Nadir bir olgu eşliğinde literatür değerlendirmesi
(Turk J Urol 2015; 41: 93-95)
DOI: 10.5152/tud.2015.54280
Böbrek hücreli kanseri taklit eden dev prostat kanser metastazı
(Turk J Urol ; : -)
DOI: 10.5152/tud.2017.39225
Böbrek hücreli kanserin radikal nefrektomiden 20 yıl sonra mideye metastazı
(Turk J Urol 2016; 42: 104-107)
DOI: 10.5152/tud.2016.34022
Supraklaviküler lenf nodu ile ilk başvuru ve cilt metastazı, prostat adenokarsinomu için alışılmadık klinik seyir
(Turk J Urol 2018; 44: 75-78)
DOI: 10.5152/tud.2017.29660
Prostat adenokarsinomunun frontal ve ethmoid sinüs metastazı
(Turk J Urol 2016; 42: 299-302)
DOI: 10.5152/tud.2016.21957
Radikal nefrektomi ve çoklu metastazektomiler sonrası 22 yıl sağkalım sağlanan böbrek karsinomu vakası
(Turk J Urol 2017; 43: 216-219)
DOI: 10.5152/tud.2017.04372
Çizgili kasa metastaz yapan mesane transizyonel hücreli karsinomu: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
(Turk J Urol 2009; 35: 378-383)
Pankreas adenokarsinomunun skrotal metastazı
(Turk J Urol 2017; 43: 220-222)
DOI: 10.5152/tud.2017.58235
Derleme
BCG-REFRAKTER YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMI
(Turk J Urol 2005; 31: 465-468)
Prostat, mesane ve böbrek tümörlerinin iskelet sistemi ve bifosfonat tedavisi
(Turk J Urol 2010; 36: 112-118)
Mesane tümörü ve eozinofilik sistit
(Turk J Urol 2010; 36: 339-343)
Genitoüriner sistemin küçük hücreli karsinomu
(Turk J Urol 2010; 36: 344-349)
Mesane kanseri için mevcut ve geliştirilmekte olan moleküler belirteçler nelerdir? Gelecekte de faydalı olacaklarını nasıl kanıtlayabilirler?
(Turk J Urol 2014; 40: 228-232)
DOI: 10.5152/tud.2014.60973
Özgün Araştırma
Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan hastalarda cinsiyetin onkolojik sonuçlara etkisi
(Turk J Urol 2012; 38: 126-131)
DOI: 10.5152/tud.2012.028
İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi
(Turk J Urol 2010; 36: 13-17)
Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi ile mesane koruyucu yaklaşımların sağkalım ve yaşam kalitesi yönünden karşılaştırması: Geriye dönük bir çalışma
(Turk J Urol 2010; 36: 18-24)
The relationship between microscopic hematuria and bladder cancer: are currently available diagnostic methods reliable?
(Turk J Urol 2010; 36: 103-107)
Radikal sistektomi operasyonunun yaşlı hastalarda uygulanabilirliği
(Turk J Urol 2014; 40: 9-14)
DOI: 10.5152/tud.2014.09735
Yüzeyel mesane tümörlü hastaların tanı ve takibinde NMP22 testinin değerliliği
(Turk J Urol 2013; 39: 137-142)
DOI: 10.5152/tud.2013.029
Üreterokutanostomi: Kime ve ne zaman?
(Turk J Urol 2013; 39: 143-146)
DOI: 10.5152/tud.2013.030
Nötrofil lenfosit oranının organ sınırlı invaziv ürotelyal mesane kanserinin organ sınırlı olmayan hastalığa evre yükselmesini öngörmedeki rolü
(Turk J Urol 2018; 44: 119-124)
DOI: 10.5152/tud.2017.46038
Mesane kanseri hastalarında varyant histoloji ile patolojik evre ve hastalığa özgü sağkalım arasındaki ilişki
(Turk J Urol 2018; 44: 24-30)
DOI: 10.5152/tud.2017.48107
Polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi metodu kullanılarak Türk toplumunda mesane kanserli hastalarda CYP1A1 ve GSTP1 gen polimorfizmlerinin belirlenmesi
(Turk J Urol 2018; 44: 125-131)
DOI: 10.5152/tud.2018.23571
Vücut kitle indeksi perkütan nefrolitotomi başarısını etkiler mi?
(Turk J Urol 2014; 40: 104-109)
DOI: 10.5152/tud.2014.66674
Gemsitabin ile idame tedavisinin metastatik mesane kanseri sağkalımında ümit verici bir aktivitesi vardır
(Turk J Urol 2017; 43: 273-278)
DOI: 10.5152/tud.2017.24478
Üroonkoloji
MESANE KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL SİSTOPROSTATEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA RASTLANTISAL PROSTAT KANSER ORANI
(Turk J Urol 2005; 31: 490-494)
MESANE KANSERİNDE SERUM İMMÜNOGLOBULİN (IgA, IgE, IgG, IgM), KOMPLEMAN (C3, C4) VE C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİ DEĞERLENDİRMESİ: KONTROLLÜ PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA
(Turk J Urol 2005; 31: 495-502)
DÜŞÜK RİSKLİ YÜZEYEL MESANE KANSERLERİNDE OPERASYONDAN HEMEN SONRA UYGULANAN TEK DOZ MİTOMİSİN-C İNSTİLASYONUNUN KISA DÖNEM REKÜRRENSLER (TEKRARLAYAN TÜMÖR) ÜZERİNE ETKİSİ
(Turk J Urol 2001; 27: 407-410)
BCG-REFRAKTER YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMI
(Turk J Urol 2001; 27: 465-468)
RADİKAL SİSTEKTOMİ SONRASI STUDER İLEAL ORTOTOPİK MESANE UYGULAMASI
(Turk J Urol 2003; 29: 386-392)
MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİ: İNVAZİV OLMAYAN ÜROTELYAL KANSERLERDE MESANE İÇİ MİTOMİSİN-C TEDAVİSİ SONRASI İZLEMDE KULLANILABİLİR Mİ?
(Turk J Urol 2005; 31: 335-341)
MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİ: İNVAZİV OLMAYAN ÜROTELYAL KANSERLERDE MESANE İÇİ MİTOMİSİN-C TEDAVİSİ SONRASI İZLEMDE KULLANILABİLİR Mİ?
(Turk J Urol 2005; 31: 335-341)
Diğer
BÖBREK HÜCRELİ KANSER HASTALARINDA KEMİK METASTAZLARINI BELİRLEMEDE SERUM ALKALEN FOSFATAZ VE KEMİK SİNTİGRAFİSİNİN DEĞERİ
(Turk J Urol 2002; 28: 20-24)
YÜZEYEL ÜROTELYAL HÜCRELİ MESANE KANSERLERİNİN TAKİBİNDE p53 VE Ki-67 OVEREKSPRESYONLARININ YERİ
(Turk J Urol 2002; 28: 25-32)
Davetli Derleme
Kasa invaze olmayan mesane kanserinde 2016 yılındaki yenilikler neler?
(Turk J Urol 2017; 43: 9-13)
DOI: 10.5152/tud.2017.60376
Kasa invaze olmamış mesane kanserli hastalarda alternatif tedaviler
(Turk J Urol 2017; 43: 414-424)
DOI: 10.5152/tud.2017.64624
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018