ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Pediatrik laparoskopik dismember piyeloplasti: Teknik ve 25 hastanın sonuçları
(Turk J Urol 2010; 36: 233-237)
Erişkin dönemde tanı konulan vagen açılımlı bir ektopik üreter olgusu
(Turk J Urol 2015; 41: 53-55)
DOI: 10.5152/tud.2014.81567
İlk 76 renal ünitede perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız
(Turk J Urol 2009; 35: 293-297)
Polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi metodu kullanılarak Türk toplumunda mesane kanserli hastalarda CYP1A1 ve GSTP1 gen polimorfizmlerinin belirlenmesi
(Turk J Urol 2018; 44: 125-131)
DOI: 10.5152/tud.2018.23571
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018