ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Tokat ilinde üriner sistem taş hastalığı prevalansı
(Turk J Urol 2010; 36: 81-86)
Transrektal prostat biyopsisi yapılan hastalarda siprofloksasin ile trimetoprim sulfametoksazol profilaksilerinin karşılaştırılması
(Turk J Urol 2015; 41: 27-31)
DOI: 10.5152/tud.2015.22120
YouTube kaynağında böbrek taşı ile ilgili Türkçe videoların güvenilirliği
(Turk J Urol 2016; 42: 7-11)
DOI: 10.5152/tud.2016.29567
Paraoksonaz 1 gen polimorfizmi ve prostat kanseri arasındaki ilişkinin değerlendirildiği pilot bir çalışma
(Turk J Urol 2017; 43: 279-283)
DOI: 10.5152/tud.2017.74151
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 08.11.2017