ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
ÇOCUKLARDA MESANE ÇIKIM OBSTRÜKSİYONUNUN ENDER BİR NEDENİ: DEV MESANE DİVERTİKÜLÜ: OLGU SUNUMU VE YAYINLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
(Turk J Urol 2008; 34: 136-139)
YÜZEYEL MESANE KANSERİNDE ERKEN RADİKAL SİSTEKTOMİ: DAHA ÖNCE UYGULANMIŞ OLAN TEDAVİLERİN VE KLİNİK EVRELENDİRMENİN SAĞKALIMA ETKİSİ: ÖN RAPOR
(Turk J Urol 2007; 33: 278-283)
Bilateral leiomyomatöz stroma içeren renal hücreli karsinom: Senkronize tanı konulan ve basamaklı cerrahi tedavi uygulanan nadir bir durum
(Turk J Urol 2017; 43: 566-570)
DOI: 10.5152/tud.2017.68639
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 22.02.2018